image image
image
image

Trạm dừng chân AStop tài trợ Công trình Thanh Niên - Phòng học mẫu giáo

8/11/2015

- Sáng ngày 08/08/2015, tại thôn 1 xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân đã cắt băng khánh thành Công trình Thanh Niên - Phòng học mẫu giáo và đưa vào sử dụng do Trạm dừng chân AStop tài trợ kinh phí cùng với Đội hình Thanh Niên Tình Nguyên xa quê Phú Yên thực hiện. 

Tin tức khác